Devils Chimney
Aine Chambers at Devils Chimney, Glencar Valley, County Sligo, Ireland.
Generated by jAlbum, Neptune skin